Sdílená kapacita linky

INTERNET bez omezení

 • MKI START

  73,- Kč s DPH
 • MKI NonStop 1024

  295,- Kč s DPH
 • MKI Premium 20480

  528,- Kč s DPH
 • MKI Premium+ 20480

  1056,- Kč s DPH
 • Produkty Non-Stop jsou zpoplatněny pevnou částkou na každého uživatele.
 • Produkty Non-Stop, Non-Stop+, Premium, Premium+ jsou k dispozici na vybrané technologii pracující v pásmu 5 GHz a nebo vybraném společného datového rozvodu.
 • Produkty Non-Stop a Premium jsou sdílené linky, rychlost linky je určena typem připojeného zařízení a konkrétní lokalitou.
 • U produktu Start je v základní ceně zahrnut měsíční limit přenesených dat 180 MB. Přenosová rychlost u tarifu Start je až 20480 Kb dle typu zařízení, kterým je uživatel připojen.
 • Na roční předplatné internetu poskytujeme slevu 8%.
IP TV

Sledovaní TV

Sledujte televizi přes internet a mějte ji k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
Televizní klasika – filmy – seriály – sportovní přenosy
TV program zde.

Produkt MKInet

Připojení k internetu

Cena za technickou infrastrukturu, nezbytnou pro připojení do sítě, je dána podmínkami příjmu signálu u konkrétního uživatele.
Zařízení pro připojení !!! ZDARMA !!!
 1. Při podpisu smlouvy na dodávku internetu na dobu určitou s tarifním programem za minimální cenu 352,- Kč s DPH je zařízení pro připojení v bezplatném pronájmu
 2. Montážní práce, konfigurace koncového zařízení, UTP kabel do 10m a drobný instalační materiál ( Cena 500 - 1500,- Kč s DPH)
 3. Aktivace služby připojení k internetu a zřízení e-mailové schránky ( Cena Zdarma )
Cena za připojení na technologii 5 GHz je dána těmito komponentami a službami:
 1. Anténa ( Cena od 0 – 5 1500 Kč s DPH ) pozn.: integrovaná v bezdr. adaptéru
 2. Anténní svod - kabel, konektory, instalační materiál ( Cena od 200 – 1000 Kč s DPH )
 3. Montážní práce ( Cena 500 – 1500 Kč s DPH )
 4. Aktivace služby připojení k internetu a zřízení e-mailové schránky ( Cena Zdarma )
Produkt MKInet

Ceník za služby

Servisní a technické výkony zahrnují práci při instalaci HW a produktů třetích stran a případné školení obsluhy těchto produktů.
Druh a místo výkonu Sazba za hodinu
Výkony na pracovišti zhotovitele 200,- Kč bez DPH, 242,- Kč s DPH
Výkony na místě určeném objednatelem 250,- Kč bez DPH, 303,- Kč s DPH

Systémové zásahy zahrnují instalace operačních systémů a SW produktů třetích stran, práce systémové integrace a případné školení k těmto produktům.
Druh a místo výkonu Sazba za hodinu
Výkony na pracovišti zhotovitele 250,- Kč bez DPH, 303,- Kč s DPH
Výkony na místě určeném objednatelem 350,- Kč bez DPH, 424,- Kč s DPH

Ostatní zahrnuje náklady účelně vynaložené v souvislosti s provedením výše uvedených prací.
Druh a místo výkonu Sazba
Cestovné na místo pracovního výkonu 6,- Kč/km bez DPH, 7,3 Kč/km s DPH 

Příplatky definují procentní zvýšení sazeb příslušných výkonů při zásazích mimo běžnou pracovní dobu.
Druh a místo výkonu Zvýšení sazby
Práce v době od 16:00 do 8:00 hodin. 50%
Práce v sobotu, neděli a ve dnech státem uznaných svátků 100%
Produkt MKInet

Security

Produkt MKInet - Security šifruje datovou komunikaci od uživatele přes metropolitní síť až po vstup do veřejné internetové sítě a to na úrovni komunikační vrstvy TCP/IP. Vlastní šifrování je uskutečněno technologií kterou mimo jiných metod zabezpečení používají v portfóliu svých produktů nadnárodní mobilní operátoři, ČR nevyjímaje.

Podmínky nasazení : osobní počítač nebo server s operačním systémem Windows 7,  Windows 8, Windows 10

Výhodou produktu MKInet - Security je vysoký stupeň šifrování přenášených dat bez nutnosti použití speciálních špičkových šifrovacích zařízení od společnosti CISCO.

Produkt MKInet

Webové stránky

Kompletní řešení firemních ale i osobních webových stránek, eshopu nebo vizitky na internet. Zajištění webhostingu a následná správa stránek. Vše pro nás zajišťuje Ladislav Válek www.volis.cz

 Sdílené připojení

Jedná se o typ připojení do internetu, které je v síti společnosti MKInet definováno následujícím způsobem. Pevně stanovená šířka přenosového pásma až 20480 Kbit/s a maximálně definovaný počet uživatelů.

Vyhrazené připojení

Vyhrazené připojení je definováno takto. Každý jeden uživatel má pouze sám pro sebe přesně definovanou minimální šířku přenosového pásma a s nikým dalším se o ní nedělí. Každá z výše uvedených variant má své přednosti i nevýhody. Technologické vybavení sítě společnosti MKInet umožňuje oba typy připojení. Je jenom na uživateli, jaký typ internetového připojení mu vyhovuje.

Typy rozhraní sítě MKInet

Společnost MKInet s.r.o. oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

Služba specifikace rozhraní
datová přípojka/okruh ethernet metalický protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
datová přípojka/okruh ethernet optický protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 100BASE-LX, 100BASE-BX, 1000BASE-LX
datová přípojka/okruh ethernet bezdrátový protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.11 a,b,g

Výhodné akce

Smlouva na dobu určitou = zařízení pro připojení !!! ZDARMA !!!

Při podpisu smlouvy na dodávku internetu na dobu určitou s tarifním programem za minimální cenu 352,- Kč je zařízení pro připojení v bezplatném pronájmu.

1 + 1 = !!! ZADARMO !!!

Každému, kdo zprostředkuje připojení nového uživatele do sítě společnosti MKInet náleží odměna v podobě 1 měsíčního bezplatného provozu s produktem, který si zakoupí nový uživatel. Tato odměna se pro zprostředkovatele uplatňuje po dobu následujícího 1 měsíce od kdy mu byla společností MKInet potvrzena. V případě, že zprostředkovatel, zajistí připojení pro více uživatelů, tak se slevy za každého nového uživatele aritmeticky sčítají.

Internet - měsíc zdarma

Každému, kdo vlastní technicky odpovídající zařízení umožňující připojení do sítě MKInet bude provedena aktivace připojení k internetu prostřednictvím sítě MKInet zdarma a navíc obdrží měsíční bezplatný provoz v tarifu MKI NonStop 20480.

Vyznamenání = 5 % sleva

Všem studentům základních, středních a vysokých škol, kteří v uplynulém školním pololetí prospěli s vyznamenáním, poskytujeme do následujícího pololetního vysvědčení mimořádnou 5 % slevu na všechny naše internetové produkty.

ZTP = 50% sleva

Každý, kdo vlastní průkaz ZTP nebo je jinak vážně handicapovaný získává od společnosti MKInet, s.r.o. v rámci humanitární podpory 50% slevu na všechny naše internetové produkty.

TOP