Tarify Non-Stop

maximální a inzerovaná rychlost

 • MKI NonStop 10/2

  295,- Kč s DPH
 • MKI NonStop 20/5

  352,- Kč s DPH
 • MKI NonStop 30/5

  352,- Kč s DPH
 • MKI NonStop TV 20/5

  442,- Kč s DPH
 • MKI NonStop 100/50

  352,- Kč s DPH
 • MKI NonStop TV 100/50

  442,- Kč s DPH
 • Produkty MKI NonStop XX/Y  - parametr XX je maximální a inzerovanou rychlostí stahování ( download vMb/s) parametr Y maximální a inzerovanou rychlostí odesílání ( upload v Mb/s) parametr TV udává, že tento tarif obsahuje základní balíček IPTV ( sledovanitv) televize.
 • Produkty Non-Stop 10/2 až 30/5 jsou určeny pro bezdrátové technologie.
 • Produkty Non-Stop 100/50 jsou určeny pro optické sítě.
 • Podrobný popis parametrů produktů NonStop dle specifikace ČTU v platném znění je zaznamenán v podrobném ceníku v odkazu ve spodní části www stránek dokumenty a ve všeobecných obchodních podmínkách uvedených tamtéž a nebo v písemné podobě k nahlédnutí na provozovně společnosti.
Produkt MKInet

Základní popis parametrů

Maximální rychlost služby: Maximální rychlost služby je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která odpovídá přenosovým možnostem technologie použité při poskytování služby v kombinaci s fyzikálními vlastnostmi přípojného vedení a koncového bodu služby.

Inzerovaná rychlost služby: Inzerovaná rychlost služby je rychlost odpovídající maximální rychlosti stahování (download) a vkládání (upload) dat uvedené v parametrech varianty služby, kterou si účastník zvolil při uzavření smlouvy/objednávky.

Běžně dostupná rychlost služby: Běžně dostupná rychlost služby je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejiž hodnotu může uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Není-li ve smlouvě/objednávce uvedeno jinak, odpovídá hodnota běžně dostupné rychlosti služby alespoň 60% hodnoty Inzerované rychlosti služby a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlost služby: Minimální rychlostí služby se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se poskytovatel zavazuje uživateli poskytnout. Není-li ve smlouvě/objednávce uvedeno jinak, odpovídá hodnota minimální rychlosti služby alespoň 30 % hodnoty Inzerované rychlosti služby.

Velká trvající odchylka: Za velkou trvající odchylku od Běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby, tj. pokles Skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka: Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům Skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu Běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Měřící bod služby je na předávacím zařízení od poskytovatele na rozhraní RJ45 portu a to bez připojení dalších připojených zařízení v síti uživatele. Na skutečnou rychlost mohou mít vliv i opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem. Na skutečnou rychlost při měření rychlosti při běžném provozu mohou mít vliv služby např. IPTV, Netflix, aktualizace zařízení v síti za předávacím zařízením poskytovatele pracující mimo internetový prohlížeč na kterém je prováděn test rychlosti připojení. Špatně nakonfigurované a pro potřeby měření protokolárně necertifikované komponenty od poskytovatele služby zapojené do datové sítě uživatele.

V případě poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti v měřícím bodě služby a v případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti reklamuje uživatel službu dle ustanovení uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách.

Produkt MKInet

Ceník za služby

 1. Anténa ( Cena od 0 Kč – 3 500 Kč )   - poznámka – integrovaná s bezdrátovým adaptérem
 2. Anténní svod - kabel, konektory, pigtail, instalační materiál ( Cena od 200 Kč – 500 Kč )
 3. Bezdrátový adaptér ( Cena od 1 500 – 2 300 Kč )
 4. Montážní práce ( Cena 400 Kč – 1 500 Kč )
 5. Aktivace služby připojení k internetu a zřízení e-mailové schránky ( Cena Zdarma )

Vzorová kalkulace ceny připojení na bezdrátovou technologii :
Vzorová kalkulace ceny připojení: Anténa jednoduchá + anténní svod s konektory a pigtailem  + bezdrátový adaptér 1 500 Kč + montážní práce 400 Kč + Aktivace služby připojení k internetu 0 Kč.

Vzorová kalkulace ceny připojení: 1 500 + 400 Kč + 0 Kč= 1 900,- Kč
Odeslání listovní zásilky: 100,- Kč
Demontáž zapůjčeného zařízení  při ukončení služby inet – 1 000 Kč až 1 500 Kč
Demontáž je účtována pouze v případě, pokud uživatel sám nevrátí zapůjčené funkční zařízení na provozovnu poskytovatele.

 

IP TV

Sledovaní TV

Sledujte televizi přes internet a mějte ji k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
Televizní klasika – filmy – seriály – sportovní přenosy
TV program zde.

Produkt MKInet

Security

Produkt MKInet - Security šifruje datovou komunikaci od uživatele přes metropolitní síť až po vstup do veřejné internetové sítě a to na úrovni komunikační vrstvy TCP/IP. Vlastní šifrování je uskutečněno technologií kterou mimo jiných metod zabezpečení používají v portfóliu svých produktů nadnárodní mobilní operátoři, ČR nevyjímaje.

Podmínky nasazení : osobní počítač nebo server s operačním systémem Windows 7,  Windows 8, Windows 10

Výhodou produktu MKInet - Security je vysoký stupeň šifrování přenášených dat bez nutnosti použití speciálních špičkových šifrovacích zařízení od společnosti CISCO.

Produkt MKInet

Webové stránky

Kompletní řešení firemních ale i osobních webových stránek, eshopu nebo vizitky na internet. Zajištění webhostingu a následná správa stránek. Vše pro nás zajišťuje Ladislav Válek www.volis.cz

Produkt MKInet

Typy rozhraní sítě MKInet

Společnost MKInet s.r.o. oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

Služba specifikace rozhraní
datová přípojka/okruh ethernet metalický protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
datová přípojka/okruh ethernet optický protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 100BASE-LX, 100BASE-BX, 1000BASE-LX
datová přípojka/okruh ethernet bezdrátový protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.11 a,b,g

Výhodné akce

Smlouva na dobu určitou = zařízení pro připojení !!! ZDARMA !!!

Při podpisu smlouvy na dodávku internetu na dobu určitou s tarifním programem za minimální cenu 352,- Kč je zařízení pro připojení v bezplatném pronájmu.

Na roční předplatné internetu poskytujeme slevu 8%

1 + 1 = !!! ZADARMO !!!

Každému, kdo zprostředkuje připojení nového uživatele do sítě společnosti MKInet náleží odměna v podobě 1 měsíčního bezplatného provozu s produktem, který si zakoupí nový uživatel. Tato odměna se pro zprostředkovatele uplatňuje po dobu následujícího 1 měsíce od kdy mu byla společností MKInet potvrzena. V případě, že zprostředkovatel, zajistí připojení pro více uživatelů, tak se slevy za každého nového uživatele aritmeticky sčítají.

Internet - měsíc zdarma

Každému, kdo vlastní technicky odpovídající zařízení umožňující připojení do sítě MKInet bude provedena aktivace připojení k internetu prostřednictvím sítě MKInet zdarma a navíc obdrží měsíční bezplatný provoz v tarifu MKI NonStop 20480.

Vyznamenání = 5 % sleva

Všem studentům základních, středních a vysokých škol, kteří v uplynulém školním pololetí prospěli s vyznamenáním, poskytujeme do následujícího pololetního vysvědčení mimořádnou 5 % slevu na všechny naše internetové produkty.

ZTP = 50% sleva

Každý, kdo vlastní průkaz ZTP nebo je jinak vážně handicapovaný získává od společnosti MKInet, s.r.o. v rámci humanitární podpory 50% slevu na všechny naše internetové produkty.

TOP